Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Wielkość czcionek: A | A | A | A | A

Klauzula informacyjna dla czytelnika

Klauzula informacyjna dla czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach;

2)    inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Marzanna Kujawa-Myśliwiec, marzanna.mysliwiec@grupa.a3f.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań Biblioteki w tym zapewnienia Pani/Panu dostępu do usług oferowanych przez Bibliotekę w ramach postanowień ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 574), na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także w celu działań związanych z promocją placówki (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w zakresie wizerunku);

4)    Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

5)    Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych w zakresie wizerunku, będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana z usług Biblioteki oraz do czasu całkowitego uregulowania Pani/Pana zobowiązań wobec Biblioteki z kolei dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane przez okres Pani / Pana korzystania z usług Biblioteki oraz do końca roku następującego po roku, kiedy ustało to korzystanie;

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z korzystaniem z usług Biblioteki;

            

    

 BIP GBP w Jaksicach

  

 
  

Odwiedzin wszystkich: 145949, w tym tygodniu: 354, w tym miesiącu 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone Bibjak.pl ©2014 Realizacja APE COMPUTERS